Használati feltételek

Jogvédelem és szellemi tulajdon

Cégünk minden jogot fenntart a  Sheys.hu vagy Sheys Fashion / facebbok szellemi tulajdonát képező anyagokra, tartalomra, képi alkotásokra.

Szellemi Tulajdon:
A honlap tartalma (úgymint szövegek és képek) szerzői jogok terén az érvényes jogszabályok hatálya alá esik, melyet kifejezetten tilos sokszorosítani, átvenni, megosztani, közzétenni vagy terjeszteni mind egészében, mind részben a Shey's előzetes írásos beleegyezése nélkül, kizárólag személyes használatra.

Az Shey's  egy bejegyzett szellemi tulajdon. A honlap, a grafika, a szövegek, a képek, az információk és a honlap minden tartalma a márka tulajdonosának szerzői jogi oltalma alatt áll . Szigorúan tilos a márka, a szerzői jog alatt álló szövegek, a képek és a honlap összes tartalmának másolása, többszörözése. A honlap tartalmának haszonszerzés céljából való felhasználása minden esetben tilos. A honlap egyes részeinek idézése, összefoglalása vagy kivonata kizárólag vita, kritikai és tanulmányi célokra használható, feltéve hogy az nem teremt versenyhelyzetet és ebből következően gazdasági hátrányt a Shey's számára. Ennélfogva a fent említett célokból való bármilyen felhasználásuk a szerzői jogok birtokosát meg kell említeni – amely kizárólag a Shey's vagy a Shey's éltal kínált márka tulajdonú cégek –, hacsak nincs másképp jelölve. Megengedett, hogy egyes felhasználók a honlap kevésbé lényeges részeit használják fel kizárólag személyes célból, szintén kötelezve a forrás megjelölésére, semmiképp nem kereskedelmi vagy kommunikációs célból, hacsaknem a Shey's megfellebbezhetetlen jóváhagyásával ezt engedélyezi.

 Jelen rendelkezések esetleges be nem tartása – kivéve a meghatározott írásos engedéllyel rendelkezőket – polgári és büntetőjogi eljárást von maga után.

További tudnivalók a szellemi tulajdonról : http://www.sztnh.gov.hu/hu (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal).